Category
Fotografía

Recopilació d’algunes albades de camí a la feina, entre les 6:35 i 6:50.